PIIB 3: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – Vademecum Projektanta (2020-02-05)

10.00 – 11.00 Podział oświetlenia awaryjnego według normy PN-EN 1838 oraz znaki bezpieczeństwa dla wymagań normatywnych PN-ISO 7010 i PN-N 01256-5 przywołane w warunkach technicznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Dawid Michalik, TM Technologie Sp. z o.o. 

11.00 – 12.30 Wymagania szczegółowe dla opraw oświetlenia awaryjnego PN-EN 60598 2-22 oraz wymagania prawne krajowe (wyrób budowlany, świadectwa dopuszczenia CNBOP) – Marek Ryba, ekspert PZPO

12.30 – 14.00 przerwa 

14.00 – 15.00 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia awaryjnego w oparciu o DIALux 4.13 – optymalizacja projektów poprzez odpowiednie wykorzystanie rozsyłu strumienia świetlnego – Maciej Nowacki, TM Technologie Sp. z o.o.

15.00 – 16.00 Podstawy Techniki Świetlnej – dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, Politechnika Poznańska