PIIB 1: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia – aktualne wymagania, problemy interpretacyjne

  9.30 – 11.00  Aktualne normy i przepisy; przegląd – mgr inż. Zenon Bartyński, spec. ds.układów pomiarowo-rozliczeniowych SEP O/Wrocław 

11.00 – 12.00  prezentacja firmowa

12.00 – 13.30  przerwa

13.30 – 14.00  prezentacja firmowa 

14.00 – 15.30  Samoczynne wyłączanie zasilania, prawidłowy montaż wyłączników RCD w poszczególnych układach sieciowych – mgr inż. Zenon Bartyńsk

15.30 – 16.00  Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja