PIIB 1: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia – aktualne wymagania, problemy interpretacyjne (2020-02-05)

  9.30 – 11.00  Aktualne normy i przepisy; przegląd – mgr inż. Zenon Bartyński, spec. ds.układów pomiarowo-rozliczeniowych SEP O/Wrocław 

11.00 – 12.00  prezentacja firmowa

12.00 – 13.30  przerwa

13.30 – 14.30    Metody badania stanu izolacji z zastosowaniem analizy rozkładu rezystancji w funkcji czasu - Roman Domański, Sonel 

14.30 – 16.00    Samoczynne wyłączanie zasilania, prawidłowy montaż wyłączników RCD w poszczególnych 

układach sieciowych – mgr inż. Zenon Bartyński