PIIB 4: Oświetlenie drogowe, sesja 1

10.00 – 11.00   Kiedy i na jakiej podstawie należy podejmować decyzję modernizacji oświetlenia na terenie miasta i gminy; studium przypadku – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka

11.00 – 11.20   Wprowadzenie do weryfikacji oświetlenia drogowego z wykorzystaniem systemu do pomiaru luminancji –  dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz Politechnika Poznańska

11.20 – 11.40   Symulacja pomiarów na drodze zgodnie z normą PN-EN 13201 przy użyciu matrycowego miernika luminancji przystosowanego do pomiarów na drogach (pomiary i interpretacja wyników na żywo) –  Mikołaj Przybyła, GL Optic

11.40 – 12.10   Polskie innowacyjne rozwiązania drogowych opraw solarnych z dodatkową funkcją zasilania z sieci energetycznej – Ewa Sekuła, ELGIS Garbatka

12.10 – 13.40   przerwa

13.40 – 14.10   Korzyści finansowe i pozafinansowe dla JST na podstawie wdrożenia inteligentnego oświetlenia dla miasta Słupsk – Krzysztof Rogaliński, REVA SILED

14.10 – 14.50   Czym się kierować wybierając system sterowania oświetleniem ulicznym – Janusz Kobylak, RABBIT

14.50 – 15.20   prezentacja firmowa

15.20 – 16.00   Jakie zmiany w konserwacji oświetlenia drogowego i iluminacji pociąga za sobą technologia LED – mgr inż. Ireneusz Frąckowiak


Warsztaty BIM, Sesja 1: Biurowiec - instalacje elektryczne, BMS, stacje ładowania

Sala: B1

Zakres tematyczny:

•    programy do projektowania instalacji elektrycznych i oświetleniowych        

•    projektowanie systemów BMS

•    projektowanie systemów monitorowania instalacji             

•    projektowanie stacji ładowania w budynkach i powiązanych instalacji elektrycznych     

•    studia przypadków