PIIB 4: Oświetlenie drogowe, sesja 1 (2020-02-05)

10.00 – 11.00   Kiedy i na jakiej podstawie należy podejmować decyzję modernizacji oświetlenia na terenie miasta

i gminy; studium przypadku – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka

11.00 – 11.20   Wprowadzenie do weryfikacji oświetlenia drogowego z wykorzystaniem systemu do pomiaru

luminancji –  dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz Politechnika Poznańska

11.20 – 11.40   Symulacja pomiarów na drodze zgodnie z normą PN-EN 13201 przy użyciu matrycowego miernika

luminancji przystosowanego do pomiarów na drogach (pomiary i interpretacja wyników na żywo)

–  Mikołaj Przybyła, GL Optic

11.40 – 12.10   Polskie innowacyjne rozwiązania drogowych opraw solarnych z dodatkową funkcją zasilania z sieci

energetycznej – Ewa Sekuła, ELGIS Garbatka

12.10 – 13.40   przerwa

13.40 – 14.10   Korzyści finansowe i pozafinansowe dla JST na podstawie wdrożenia inteligentnego oświetlenia dla

miasta Słupsk – Krzysztof Rogaliński, REVA SILED

14.10 - 14.40 Energooszczędne rozwiązania oświetlenia ulicznego wykorzystujące innowacyjną

technologię zasilania lamp LED – Artur Rozmus, Ledolux

14.40 – 15.20   Czym się kierować wybierając system sterowania oświetleniem ulicznym

– Janusz Kobylak, RABBIT

15.20 – 16.00   Jakie zmiany w konserwacji oświetlenia drogowego i iluminacji pociąga za sobą

technologia LED – mgr inż. Ireneusz Frąckowiak, RABBIT