PIIB 7: Przeglądy i monitorowanie instalacji elektrycznych (2020-02-06)

9.30 – 11.00   Przegląd i kontrola instalacji (PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-6). Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych

11.00 – 11.40   Kryteria lokalizacji detektorów przeznaczonych do wykrywania mediów wybuchowych w przełożeniu na szybkość reakcji systemu detekcji w: kotłowniach gazowych, akumulatorowniach, halach magazynowych – Marek Kaźmierczak, Gazex

11.40 – 13.10   przerwa 

13.10 – 14.00   MeternetPRO – system odczytu i rejestracji zużycia energii elektrycznej i innych mediów – Krzysztof Gosławski, F&F

14.00 – 15.00   Sprawdzenie instalacji elektrycznej – oględziny, pomiary, sporządzenie protokołu, okres ważności przeprowadzonych badań – inż. Ireneusz Ruszel

15.00 – 16.00   Kwalifikacje osób wykonujących przeglądy – inż. Ireneusz Ruszel