PIIB 6: Projektowanie instalacji elektrycznych – wybrane zagadnienia techniczne i prawne w świetle orzecznictwa (2020-02-06)

10.00 – 11.00     Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej projektanta w świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk

11.00 – 11.45     Nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce – Bezprzewodowy Monitoring Oświetlenia Awaryjnego „Wireless Professional” kontra klasyczne rozwiązania z magistralą komunikacyjną – Artur Borowski, RP Technik

11.45 – 13.15   przerwa

13.15 – 13.45   Wykorzystanie światłowodów do zastosowań czujnikowych. Przegląd rozwiązań od systemów
                            ppoż. do monitoringu konstrukcji– mgr inż. Jakub Koryciński, Interlab
13.45 – 14.45     Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy w
                             świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk
14.45 – 16.00     Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej inspektora nadzoru
                            inwestorskiego w świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk