PIIB 6: Projektowanie instalacji elektrycznych – wybrane zagadnienia techniczne i prawne w świetle orzecznictwa

10.00 – 11.00    Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej projektanta w świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk

11.00 – 11.45   Nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce – Bezprzewodowy Monitoring Oświetlenia Awaryjnego „Wireless Professional” kontra klasyczne rozwiązania z magistralą komunikacyjną – Artur Borowski, RP Technik

11.45 – 13.15   przerwa

13.15 – 13.35   prezentacja firmowa

13.35 – 14.35   Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy w świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk

14.35 – 15.00   prezentacja firmowa

15.00 – 16.00   Wybrane zagadnienia wykonywania samodzielnej funkcji technicznej inspektora nadzoru inwestorskiego w świetle orzecznictwa – radca prawny Jolanta G. Szewczyk