PIIB 11: Oświetlenie drogowe, sesja 2

  9.30 – 10.30   Wymagania formalne dla opraw - procedura badań, ocena zgodności wyrobów, etykietowanie opraw oświetlenia drogowego – dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

10.30 – 11.30   Wymagania funkcjonalne dla opraw oświetlenia drogowego – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka

11.30 – 12.00   Co z finansowaniem inwestycji oświetleniowych po 2020 roku? Alternatywne metody finansowania inwestycji oświetleniowych 

12.00 – 13.30   przerwa 

13.30 – 14.00   Energooszczędne rozwiązania oświetlenia ulicznego wykorzystujące innowacyjną technologię zasilania lamp LED – Artur Rozmus, Ledolux 

14.00 – 15.00   Zarządzanie mocą bierną w instalacjach oświetlenia ulicznego wyposażonych w lampy LED i w innych obiektach komunalnych – mgr inż. Radosław Petluszewski

15.00 – 15.30   prezentacja firmowa

15.30 – 16.30   IoT, Smart City, a oświetlenie