PIIB 11: Oświetlenie drogowe, sesja 2 (2020-02-06)

9.30 – 10.30            Wymagania formalne dla opraw - procedura badań, ocena zgodności wyrobów, etykietowanie opraw oświetlenia drogowego – dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

10.30 – 11.30          Wymagania funkcjonalne dla opraw oświetlenia drogowego – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka

11.30 – 12.00    Co z finansowaniem inwestycji oświetleniowych po 2020 roku? Alternatywne metody finansowania inwestycji oświetleniowych - Krzysztof Warzeszkiewicz, Pollight

12.00 – 13.30    przerwa 

13.30 – 14.00  Słupy kompozytowe - nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Wymagania i certyfikacja – Jarosław Schabowski, Alumast

14.00 – 15.00    Zarządzanie mocą bierną w instalacjach oświetlenia ulicznego wyposażonych w lampy LED i w innych obiektach komunalnych – mgr inż. Radosław Petluszewski, Rabbit

15.00 – 15.20    Bezpieczne przejścia dla pieszych - Smartpole Crossing  – Jarosław Schabowski, Alumast 

15.20 – 16.20    IoT, Smart City, a oświetlenie