PIIB 12: Prawidłowa praca sieci nn w warunkach normalnych i minimalizacja skutków zakłóceń w sytuacjach awaryjnych (2020-02-07)

10.00 – 10.45    Zapewnienie standardowych parametrów sieci – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych

10.45 – 11.30  Jak zwiększyć niezawodność warunków zasilania – inż. Ireneusz Ruszel

11.30 – 12.00    Nowe rozwiązanie tablic licznikowych i rozdzielnic dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego – Jacek Kleinert, H. SYPNIEWSKI 

12.00 – 13.30    przerwa

13.30 – 14.15    Zasilanie awaryjne – inż. Ireneusz Ruszel

14.15 – 15.15    Eksploatacja agregatów prądotwórczych – inż. Ireneusz Ruszel

15.15 – 16.00.  Magazyny energii stabilizujące pracę sieci energetycznych – inż. Ireneusz Ruszel