PIIB 12: Prawidłowa praca sieci nn w warunkach normalnych i minimalizacja skutków zakłóceń w sytuacjach awaryjnych

10.00 – 10.45   Zapewnienie standardowych parametrów sieci – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych

10.45 – 11.30   Jak zwiększyć niezawodność warunków zasilania – inż. Ireneusz Ruszel

11.30 – 12.10   prezentacja firmowa

12.10 – 13.45   przerwa

13.45 – 14.30   Zasilanie awaryjne – inż. Ireneusz Ruszel

14.30 – 15.15   Eksploatacja agregatów prądotwórczych – inż. Ireneusz Ruszel

15.15 – 16.00   Magazyny energii stabilizujące pracę sieci energetycznych – inż. Ireneusz Ruszel