PIIB 10: Elektromobilność - Pojazdy elektryczne oraz stacje ładowania w polskich miastach

10.00 - 15.00   • dyrektywa RAD2 i perspektywy jej wdrażania 

                        • przeliczanie emisyjności

                        • zagadnienia prawne elektromobilności 

                        • zarządzanie stacjami ładowania

                        • plany rozwoju elektromobilności