PIIB 9: Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków

10.00 – 11.00   Nowelizacja ustaw i rozporządzeń dotyczących efektywności energetycznej budynków – dr inż. Jerzy Kwiatkowski, NAPE


11.00 – 12.00   Optymalizacja automatyki budynkowej HVAC – Bartosz Marciniak, Promar


12.00 – 13.30   przerwa


13.30 – 15.00   Przegląd energetyczny jako narzędzie do obniżenia kosztów funkcjonowania budynku – dr inż. Paweł Kędzierski, NAPE