PIIB 17: Co nowego w oświetleniu (2020-02-07)

 9.30 – 10.30    Wymagania funkcjonalne dla opraw oświetleniowych – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka 

10.30 – 11.10   Co nowego w systemach zasilania inteligentnego oświetlenia LED  –  Mateusz Jaromin, Paweł Wilk, MPL Power 

11.10 – 11.40    Sterowanie i zarządzanie oświetleniem w obiektach o różnym charakterze - dr hab. Inż. Maciej Zajkowski prof. PB, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

11.40 – 13.00    przerwa 

13.00 – 14.00    Badania wyrobów pod kątem uzyskania niezbędnych danych potrzebnych do zarejestrowania wyrobów w obowiązkowym Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL) – dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

14.00 – 14.30    Efekt migotania w źródłach oraz oprawach LED oraz jego wpływ na otoczenie  – Norbert Chrzanowski, LEDIN

14.30 – 15.30    Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych i jego elementów – dr inż. Marek Kurkowski