Warsztaty BIM, Sesja 2: Biurowiec - grzanie i chłodzenie, wentylacja, HVAC

Zakres tematyczny:        

•    programy do projektowania systemów ogrzewania i chłodzenia

•    projektowanie ogrzewania     

•    projektowanie klimatyzacji                    

•    projektowanie wentylacji                             

•    projektowanie systemów monitorowania ogrzewania, chłodzenia         

•    systemy monitorowania jakości powietrza    

•    studia przypadków