Warsztaty BIM, Sesja 4: Budownictwo mieszkaniowe - teletechnika, jakość oświetlenia


9:00-17:30

Zakres tematyczny:


symulacja procesu budowy

kosztorysowanie

integracja projektów przygotowanych przez różne branże

zarządzanie procesem projektowym

studia przypadków