Warsztaty BIM, Sesja 5: Budownictwo mieszkaniowe - Symulacja procesu budowy, współpraca międzybranżowa (2020-02-06)


9:00-17:30

Zakres tematyczny:

•    symulacja procesu budowy

•    kosztorysowanie

•    integracja projektów przygotowanych przez różne branże    

•    zarządzanie procesem projektowym

•    studia przypadków